Taxilegitimation | Ta taxiförarlegitimation i Stockholm

Vill du bli taxiförare? Säkra din taxilegitimation hos oss på Hökis – snabbt och effektivt. Vi har lång erfarenhet av taxiutbildning i Stockholm. Kontakta oss!

Skaffa taxiförarlegitimation i Stockholm – effektiv taxiutbildning

Vill du ta taxiförarlegitimation för att kunna köra taxi och ta del av Stockholmstrafikens möjligheter? Vi har utbildningen för dig!

Vi ger dig nödvändiga färdigheter för att arbeta som taxiförare. Du får lära dig att kontrollera ditt fordon, hur du tar vara på passagerarnas säkerhet på bästa sätt och hur du på ett säkert och smidigt tar dig från en punkt till en annan. Legitimationen utfärdas av Trafikverket efter teoretiska och praktiska körprov.

Välkommen att kontakta oss idag så hjälper vi dig till ditt taxikörkort!

Taxikörkort – så här går det till

En taxiförarlegitimation är nödvändig för att bedriva taxiverksamhet professionellt. Yrkeskunnigheten bedöms genom att man klarar ett teoretiskt prov bestående av två delar och ett körprov. För att erhålla taxiförarlegitimation måste man vara minst 21 år gammal och ha haft ett körkort för bil i minst 2 år eller inneha behörighet D.

Provet administreras av Trafikverket via dator och omfattar två delar. Körprovet tar ungefär en timme.

Efter att ha godkänts i både teoretiskt och praktiskt prov skickar man in en ansökan om taxiförarlegitimation tillsammans med ett läkarintyg som max får vara två månader gammalt till Transportstyrelsen, som genomför en bakgrundskontroll och utfärdar legitimationen.

Taxi körlektion – fyra viktiga områden

Skaffa din taxilicens med självförtroende genom att bemästra de fyra avgörande områdena i körprovet, vilket är nyckeln till din framgång hos Trafikverket. På en körlektion för taxi får du lära dig bland annat följande:

Fordonskontroll

Visa din expertis genom att noggrant inspektera fordonet för att identifiera och åtgärda eventuella fel eller brister. Genom att kunna hantera och känna din bil till punkt och pricka visar du din professionalism.

Passagerares säkerhet

Säkerställ att dina passagerare är i trygga händer genom att demonstrera din förmåga att köra säkert och ansvarsfullt.

Körning i trafik

Ta kontroll över vägarna med självförtroende och skicklighet under minst 35 minuters körning, där du visar din förmåga att följa angivna rutter och hantera olika trafiksituationer med skicklighet och noggrannhet.

Sinnesnärvaro och omdömesförmåga

Bevisa din förmåga att agera snabbt och korrekt även i de mest utmanande trafiksituationerna. Din skarpa sinnesnärvaro och förmåga att ta snabba beslut kommer att sätta dig i en klass för sig.

Viktigt att veta om körprovet

Vid körprovet förväntas du ha en mångsidig förmåga. Det inkluderar att veta var och hur du bör rikta din uppmärksamhet i olika trafiksituationer och förstå varför detta är viktigt. Dessutom krävs det att du kan samarbeta smidigt med andra trafikanter och ha förmågan att förutse konsekvenserna av dina egna handlingar.

Vidare förväntas du kunna använda teknisk utrustning eller karta för att navigera till kundens resmål. Det krävs också att du kan planera och följa den mest lämpliga körvägen samt kunna hantera eventuella avvikelser från den planerade rutten. Dessutom förväntas du kunna navigera till ett resmål utan att förlita dig på GPS.

Taxiförarlegitimation Stockholm – frågor och svar

Hur lång tid tar det att bli taxiförare?

Tidsåtgången för att slutföra en taxiförarutbildning varierar. De med svensk gymnasieutbildning förväntas klara teoriproven på 1 till 3 månader. De utan svensk gymnasieutbildning eller svenskt körkort B kan behöva extra stöd och studietid.

Finns det några ålderskrav för att bli taxiförare?

Ja, åldersgränsen är normalt 21 år för att få en taxilegitimation. Undantag görs för vissa 18-åringar under specifika omständigheter.

Vad gäller om jag har ett utländskt körkort?

Om du innehar ett utländskt körkort krävs ett intyg från det utfärdande landets körkortsmyndighet för att du ska få ta taxikörkort i Stockholm. Intyget bör bekräfta körkortets giltighet och eventuella indragningar eller återkallelser under de senaste två åren, oavsett orsak. För att köra ett svenskt fordon i taxitrafik med utländskt körkort krävs medborgarskap i ett EES-land.

Taxikörkort Stockholm – att tänka på för en taxiförare

  • Säkerhet för passagerare och förare är alltid högsta prioritet.
  • Känn till lokala trafiklagar och följ dem noggrant.
  • Ha en ren och välskött bil för att ge ett professionellt intryck.
  • Var vänlig och hjälpsam mot passagerare, skapa en positiv upplevelse.
  • Håll dig informerad om aktuella händelser och trafikförhållanden.
  • Ha alltid en mobil laddad och redo för kommunikation och navigering.
  • Respektera passagerarnas integritet och håll deras information konfidentiell.
  • Hantera betalningar säkert och transparent.
  • Utveckla god förståelse för kundservice och konfliktlösning.
  • Uppdatera dig regelbundet om nya platser och vägar för att optimera resvägarna.

Effektiv taxiutbildning hos oss i Stockholm

Vi är en nystartad körskola som alltid är tillgänglig för dig som vill ta körkort snabbt och effektivt. Oavsett var någonstans du är i Stockholm är det lika enkelt att ta sig till oss. Det gör oss till Stockholms bästa val av trafikskola för dig – alltid till bra pris och med gott om tider att välja mellan när du vill gå en taxiförarutbildning.

Med vår hjälp att ta dig igenom körprovet och säkra din plats som en auktoriserad taxiförare. Låt inte detta tillfälle gå förbi, och visa din körkompetens med stolthet och självsäkerhet.
Välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig att nå din taxilegitimation.