Introduktionsutbildning / Handledarutbildning

Introduktionsutbildningen som även kallas handledarkurs är obligatorisk både för dig som ska ta körkort privat samt för dig som handledare. Kursen går ut på att du som handledare ska få tips och råd om hur du på ett effektivt sätt och pedagogiskt sätt kan lära din elev att köra bil.

Krav för att uppfylla ett godkänt handledartillstånd

  • Handledaren skall minst vara 24 år.
  • Både handledare och elev skall inneha giltig legitimation samt legitimera sig vid kurstillfället
  • Din elev har ett giltigt körkortstillstånd.
  • Du och din elev har gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för personbil eller lätt lastbil.
  • Du har ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land**. Du ska ha haft behörighet för det fordonsslag som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

Fler utbildningar

Risk 1

Risk 2

Intensivutbildning